از صفر، تا تحلیل بنیادی

50,000 تومان

کاربردی ترین کتاب آموزش تحلیل بنیادی Fundamental Analysis در ایران

از صفر، تا تحلیل بنیادی

50,000 تومان