الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه

99,500 تومان

به همراه CD پیوست شده

کاربردی ترین کتاب الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه

99,500 تومان