به بورس خوش آمدید با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی

42,000 تومان

با مطالعه این کتاب شغل دوم خود را به دست آورید

نویسنده:مهدی افضلیان

نوبت چاپ:

اول 1399

تعداد صفحه:

204

به بورس خوش آمدید با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی

42,000 تومان