تجارتی موفق از نگاه وارن بافت

59,500 تومان

کتاب تجارتی موفق از نگاه وارن بافت یک نمای کلی از روش سرمایه گذاری وارن بافت و چگونگی آن به کسب و کارهای کوچک است از جزئیات این سرمایه گذاری معیارهای بافت بوده و ….

تجارتی موفق از نگاه وارن بافت

59,500 تومان