تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

75,500 تومان

این کتاب برگرفته از کتاب new trading dimensions نوشته بیل ویلیامز است، که در آن به طور کامل درمورد بی نظمی و چگونگی معامله کردن به این روش، صحبت شده است.

تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

75,500 تومان