جادوگران بازار نوین – گفتگو با معامله گران برتر

181,000 تومان

نویسنده – جک شواگر

مترجم – جواد ثابت نژاد- محمد کریم طهماسبی

نوع چاپ – چاپ پنجم

تعدادصفحه – 640 صفحه

جادوگران بازار نوین – گفتگو با معامله گران برتر

181,000 تومان