رازهای معامله گران موفق در بازار های مالی

10,000 تومان

رازهای معامله گران موفق در بازار های مالی

نویسنده:

ساناز قهقرایی زمانی

نوبت چاپ:4

تعداد صفحه:124
رازهای معامله گران موفق در بازار های مالی

10,000 تومان