روانشناسی بازار – ارز

83,500 تومان

کتابی برای همه – بازارهای مالی – بازارهای سرمایه و دیگر بازارها

نویسنده:توماس ابرلیچنر

مترجم:جواد ثابت نژاد

نوبت چاپ:دوم 1399

تعداد صفحه:270

روانشناسی بازار – ارز

83,500 تومان