روانشناسی معامله گری – از بهترین روش ها تا بهترین کاربردها

90,500 تومان

ابزارها و تکنیک های مورد استفاده برای بازارهای مالی

روانشناسی معامله گری – از بهترین روش ها تا بهترین کاربردها

90,500 تومان