زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

116,000 تومان

نویسنده -الکساندر الدر

مترجم- مانی مرادی- میثم پیری

نوع چاپ – چاپ سوم

تعداد صفحه – 365 صفحه

زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

116,000 تومان