سفر سرمایه گذاری

36,000 تومان

راهنمای کاربردی سرمایه گذاری در بورس ایران

نویسنده:روح الله گنجی – مهدی رضایی

نوبت چاپ:اول 1399

تعداد صفحه:198
سفر سرمایه گذاری

36,000 تومان