سهام عادی با سود غیر عادی

71,000 تومان

در این کتاب چکیده ای از تجربیات خود را در پیدا کردن سهام شرکت هایی که پتانسیل رشد تازنده دارند، به خوانندگان ارائه کرده است

نویسنده:فیلیپ فیشر

مترجم:محمد یوسف امین داور

نوبت چاپ:اول 1398

تعداد صفحه:241

سهام عادی با سود غیر عادی

71,000 تومان