سود بیشتر از ریسک کمتر

26,000 تومان

تناقضی قابل توجه در بازار سهام

نویسنده:پیم ون ویلت، جان د کانینگ

مترجم:محسن اسلامی، کامیار نوربخش

نوبت چاپ:اول

تعداد صفحه:179
سود بیشتر از ریسک کمتر

26,000 تومان