صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

53,000 تومان

نحوه دریافت کد بورسی – نحوه خرید و فروش سهام – آشنایی با فعالیت شرکت های کارگزاری

نویسنده:حجت بهادری – نسیم کردستانی

نوبت چاپ:چهارم 1398

تعداد صفحه:186

صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

53,000 تومان