مبانی اصول امواج الیوت بر مبنای سبک رابرت پرچر

91,000 تومان

بر مبنای سبک رابرت پرچر

نویسنده:

مهدی میرزایی

نوبت چاپ:

چهارم – پاییز 1399

تعداد صفحه:

274

مبانی اصول امواج الیوت بر مبنای سبک رابرت پرچر

91,000 تومان