مدیریت استرس در معاملات

40,500 تومان

تسلط بر استرس یک نیاز برای موفقیت است بزرگترین اشتباهات توسط استرس و احساسات بد ایجاد می شود و …

مدیریت استرس در معاملات

40,500 تومان