مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

111,000 تومان

کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الیوتی است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود.

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

111,000 تومان