مرجع کامل فیلتر نویسی در بورس

45,500 تومان

در این کتاب با استفاده از برنامه نویسی، فیلترهایی طراحی کرد که در انتخاب سهام و کاهش زمان جستجو کمک قابل توجهی می کنند خوانندگان این کتاب می توانند بدون داشتن هیچ پیش نیازی فیلتر شخصی خودشان را طراحی و سهام ارزنده را شناسایی کنند.

نویسنده:محمدمهدی صمصامی

نوبت چاپ:اول 1399

تعداد صفحه:142

مرجع کامل فیلتر نویسی در بورس

45,500 تومان