معامله گران میلیونر

97,500 تومان

این کتاب با تفصیلات عمیق و توصیه های عملی، شما را به معامله گری موفق تبدیل می کند.

نویسنده:کیتی لین- بوریس اسکوسبرگ


مترجم:
فاطمه شیخی-حسن رضایی

نوبت چاپ:دوم 1399

تعداد صفحه:432

معامله گران میلیونر

97,500 تومان