معامله گری به روش ایچیموکو (تمام رنگی)

57,500 تومان

نمودارهای ایچیموکو و سیستم معاملاتی آن می تواند به عنوان پایه ای برای یک سیستم معاملاتی پایدار در نظر گرفته شود و زمانی که به طور مناسب استفاده شود می توان به عنوان ابزاری برای معامله در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرد.

نویسنده:سعید روندی

نوبت چاپ:سوم 1399

تعداد صفحه:104

 

معامله گری به روش ایچیموکو (تمام رنگی)

57,500 تومان