معامله گری به سبک تحلیل بین بازاری

35,500 تومان

انجام تحلیل های بین بازاری در پی توسعه و یکپارچگی بازارهای مالی جهان به سرعت به امری بدیهی برای فعالان این بازارها تبدیل شده است

نویسنده:مهندس حامد کامرانی – مهندس فاطمه رئیسی

نوبت چاپ:اول 1398

تعداد صفحه:127

معامله گری به سبک تحلیل بین بازاری

35,500 تومان