هنر دنبال کردن روند قیمت

48,500 تومان

استراتژی صحیح تأیید و دنبال کردن روند را که در بین همه معامله گران با خصوصیات رفتاری متفاوت می تواند مشترک باشد را به شما ارائه خواهیم داد

نویسنده:مهندس امیر زنگنه

نوبت چاپ:

دوم 1399

تعداد صفحه:

148

هنر دنبال کردن روند قیمت

48,500 تومان