همراه با ویلیام دلبرت گن

20,500 تومان

تکنیک های پیش بینی قیمت

نویسنده:دکتر مهدی علی عسکری

نوبت چاپ:اول 1399

تعداد صفحه:64

همراه با ویلیام دلبرت گن

20,500 تومان