هنر معامله با چنگال اندروز (تمام رنگی)

71,000 تومان

مدیریت ریسک و سرمایه – ایده هایی برای استفاده از چنگال اندروز در معامله گری و نقشه برداری از چارت و ایجاد فریم مناسب معاملاتی به همراه مثال معاملاتی

نویسنده:

کامران جعفرقلی – سعید نیک اختر

نوبت چاپ:

اول 1399

تعداد صفحه:

150

هنر معامله با چنگال اندروز (تمام رنگی)

71,000 تومان