هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

34,500 تومان

قابل استفاده برای سرمایه گذاران، معامله گران و سبدگردانان در همه بازارهای مالی

هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

34,500 تومان