۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

77,000 تومان

23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری و هفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام

 

کتاب بورسی 23 اصل موفقیت وارن بافت
۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

77,000 تومان